Home

onsdag 19. desember 2012

Gledelig julestudium!

Kjære søstre, nå er straks julen her! En herlig og gledelig tid. Heidi, som er president i hjelpeforeningen i Oslo Stav, nevnte nylig ett spørsmål om det er nødvendig å forberede oss Åndelig til julen, og i så fall hvordan vi kan gjøre det. Vi har kanskje mange tradisjoner, gamle eller nye, som hjelper oss å sette fokus på Kristus i julen. Mange har vært på Jul i toner konserten, sett det første presidentskaps julebudskap eller lignende. Alt bidrar til å hjelpe oss å styrke vårt forhold til Frelseren, og vår takknemlighet for barnet i krybben den julenatten for lenge siden. Noe som har vært en flott opplevelse for meg de siste ukene har vært å tilbringe litt tid med misjonærene, og føle av den Ånden og fokuset som de bringer inn i mitt hjem og hverdag. Det får meg til å føle en ny giv etter å ville strekke meg litt lenger. Jeg har også fått lest en bok som har stått i bokhyllen lenge, om hvordan Kristi forsoning kan gi økt fred i vårt liv. En vinkling den hadde var at siden Kristus har tatt på seg alle synder som finnes, så er det ofte mye lettere å tenke at det er Han som står klar til å ta imot vår tilgivelse på vegne av de som sårer og skader oss. Han skaper ett perfekt miljø for oss til å bli helbredet, fordi Han er plettfri, kjærlig og perfekt. Like uskyldig og ren som våre små barn, og det kan vi også bli med Hans hjelp.
En siste tanke jeg fikk var at det å ta en liten evaluering av kvaliteten på vårt skriftstudium kan også gi oss så mye igjen. Er der noen nye tradisjoner vi ønsker å begynne på? Mannen min og jeg er ferdig med å lese gjennom Mormons bok, og han kom med forslaget om å gå igjennom leksjonene og skriftstedene i "Forkynn Mitt Evangelium" sammen. Kjempespennende og oppbyggende så langt! Har du noen gode studieopplevelser, eller tanker om Kristus som du vil dele? Riktig god jul og godt nyttår kjære søstre! Vi gleder oss til ett vakkert nytt år!

mandag 10. desember 2012


Kjære søstre! Det første presidentskap vil i år som tidligere avholde en spesiell juleandakt. Denne vil bli satelittoverført søndag 16.desember kl. 1830. Dette er en flott anledning til å nyte av julens sanne ånd.
For de menighetene som ikke har satelittoverføring inviteres medlemmene til den
menigheten dere vanligvis besøker for å overvære overføringen av generalkonferanser.

fredag 16. november 2012


LEKSJONSPLAN 2013 FOR ENHETER I OSLO STAV
Selvstudium Hjelpeforeningen og Det Melkisedekske prestedømmet

Dato
Leksjon
Januar      6
Emne fastsettes av EQ-pres./HP-gr.l./Hjelpefor. pres.skap i enheten
13
Innledning, Historisk sammendrag, Lorenzo Snows liv og virke, kapittel 1: Lær ved tro
20
Kapittel 2: Dåp og Den Hellige Ånds gave
27
Tema: Emne hentet fra generalkonferansen oktober 2012


Februar    3
Emne fastsettes av EQ-pres./HP-gr.l./Hjelpefor. pres.skap i enheten
10
Kapittel 3: Vi må omvende oss hele livet….
17
Kapittel 4: Styrket ved Den hellige ånds kraft
24
Tema: Emne hentet fra generalkonferansen oktober 2012
Mars        3
Emne fastsettes av EQ-pres./HP-gr.l./Hjelpefor. pres.skap i enheten
10
Kapittel 5: De trofastes strålende fremtid
17
Kapittel 6: Bli fullkommen for Herren: ”Bedre og bedre dag for dag”
24
Tema: Emne hentet fra generalkonferansen oktober 2012
April        7
Generalkonferanse
14
Kapittel 7: Trofasthet i prøvelser…
21
Kapittel 8: ”Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte!”
28

Tema: Emne hentet fra generalkonferansen oktober 2012
Mai          5
Emne fastsettes av EQ-pres./HP-gr.l./Hjelpefor. pres.skap i enheten
12
Kapittel 9: Hellige familieforhold
19
Kapittel 10: ”Kom til templene”
26
Tema: Emne hentet fra generalkonferansen oktober 2012


Juni          2
Emne fastsettes av EQ-pres./HP-gr.l./Hjelpefor. pres.skap i enheten
9
Kapittel 11: ”Jeg søker ikke min vilje…”
16
Stavskonferanse  
23
30
Tema: Emne hentet fra generalkonferansen april 2013
Emne fastsettes av biskopsråd/grenspresidentskap
Juli           7
Emne fastsettes av EQ-pres./HP-gr.l./Hjelpefor. pres.skap i enheten
14
Kapittel 13: Hjelpeforeningen – Sann nestekjærlighet og ren religion  
21
Kapittel 14: ”For Gud er alt mulig”
28
Tema: Emne hentet fra generalkonferansen april 2013

Emne fastsettes av biskopsråd/grenspresidentskap
August     4
Emne fastsettes av EQ-pres./HP-gr.l./Hjelpefor. pres.skap i enheten
11
Kapittel 15: Trofast og energisk i tjeneste i Guds rike
18
Kapittel 16: ”Så vi kan bli ett”
25
Tema: Emne hentet fra generalkonferansen april 2013
September   1
Emne fastsettes av EQ-pres./HP-gr.l./Hjelpefor. pres.skap i enheten
8
Kapittel 17: Prestedømme – ”For den menneskelige families frelse”
15
Kapittel 18: Lederskap i Kirken og uselvisk tjeneste
22
29
Tema: Emne hentet fra generalkonferansen april 2013
Emne fastsettes av biskopsråd/grenspresidentskap
Oktober     6
Generalkonferanse
13
Kapittel 19: Misjonærarbeid
20
Stavskonferanse
27
Tema: Emne hentet fra generalkonferansen april 2013


November   3
Emne fastsettes av EQ-pres./HP-gr.l./Hjelpefor. pres.skap i enheten
10
Kapittel 21: Vi skulle elske Gud mer enn vi elsker verden
17
Kapittel 22: Gjør godt mot andre
24
Tema: Emne hentet fra generalkonferansen april 2013
Desember    1
Emne fastsettes av EQ-pres./HP-gr.l./Hjelpefor. pres.skap i enheten
8
Kapittel 23: Profeten Joseph Smith
15
Kapittel 24: Betraktninger over Jesu Kristi misjon
22
29
Tema: Emne hentet fra generalkonferansen oktober 2013
Emne fastsettes av biskopsråd/grenspresidentskap
2. og 3. søndager i mnd: Læresetninger fra Kirkens presidenter Lorenzo Snow 

torsdag 8. november 2012


1 For enheter nær Oslo
Vi har besluttet å utsette visningen av årets siste andakt for unge voksne fra søndag 11. november til søndag 18. november fordi så mange unge voksne er på arrangementet Soulnite i Sverige denne helgen.

Andakten med Biskop Gérald Caussé i Det presiderende biskoprsråd vises på Instituttet i Oslo kl. 17:00 søndag 18. november. Middag i regi av unge voksne i Oslo menighet serveres mot betaling rett før dette, fra kl. 16:00. Det blir en enkel servering av forfriskninger i forbindelse med andakten.

http://www.lds.org/bc/content/ldsorg/home/ces-devotional-causse.jpg
Tittelen er: ”We are the Architects of Our Own Happiness”

2 For enheter langt unna Oslo
For enheter langt unna Oslo anbefaler vi at det arrangeres en egen samling med lokale unge voksne (gifte og ugifte) der denne andakten vises, enten i møtehuset eller f.eks. hjemme hos et medlem av Eldstenes quorum, Hjelpeforeningen eller hos ekteparet med ansvar for å ta ektra godt vare på unge voksne, der et slikt er kalt. Andakten kan sees ved hjelp av denne lenken: http://www.lds.org/broadcasts/archive/ces-devotionals/2012/01?lang=eng . (Om et par uker vil den også være tilgjengelig fra samme side på norsk ved å velge ”språk: norsk”.)

Disse andaktene er en viktig måte Kirken rekker ut en hånd til akkurat denne aldersgruppen.

onsdag 7. november 2012

Leksjonsplan for 4. søndag fremover


Forslag til temaer for 4.søndag i Hjelpeforeningen og Det melkisedekske prestedømme
November 2012 – mai 2013

Talene er hentet fra generalkonferansen oktober 2012 (Liahona november 2012)

Det er opp til læreren om han/ hun ønsker å undervise fra kun hovedkilden eller om han/ hun også ønsker å benytte tilleggskildene.

November 2012
Tema: Det første og største bud
Hovedkilde
Det første og største bud
Eldste Jeffery R. Holland
Tilleggskilder
Vær en mer kristen kristen
Eldste Robert D. Hales
Desember 2012
Tema: Fokus på det som betyr mest
Hovedkilde
Om anger og forsetter
President Dieter F. Uchtdorf
Tilleggskilder

Januar 2013
Tema: Vårt potensial
Hovedkilde
Se andre slik de kan bli
President Thomas S. Monson
Tilleggskilder
Hjelp dem å sikte høyt
President Henry B. Eyring

Februar 2013
Tema: Omvendt til Herren
Hovedkilde
Har dere denne følelsen nå?
Av eldste Quentin L. Cook
Tilleggskilder
Omvendt til Herren
Eldste David A. Bednar

Mars 2013
Tema: Tro gjennom prøvelser
Hovedkilde
Deres prøvede tro
Eldste Neil A. Andersen


April 2013
Tema: Arbeide ivrig for Herrens sak
Hovedkilde
Arbeid ivrig
Eldste M Russel Ballard
Tilleggskilder
Først iaktta, så tjene
Først iaktta, så tjene

Mai 2013
Tema: Holde seg nær til Herren og søke hans vilje i alle ting
Hovedkilde
Hvor er tronhimmelen?
President Henry B. Eyring

tirsdag 2. oktober 2012

"Åndelig høytid"

De fleste av oss har opplevd å studere om en spesiell historie eller person i skriften, som har truffet oss med en voldsom kraft av en eller annen grunn. Som regel er det noe vi har opplevd, tenker på, eller undrer over som gjør at det fyller oss opp på en unik måte. Det er noen av mine favorittopplevelser i livet! Det gir oss den tryggheten at Himmelske Fader kjenner oss og våre behov, og vet hvordan Han skal hjelpe oss å dekke den hungeren vi måtte ha. Hvordan tar du vare på disse opplevelsene i ditt liv? Vi tenker at vi husker store øyeblikk, og ofte gjør vi det, men veldig ofte så går det i glemmeboken.Selv om vi kan skrive ned i en dagbok eller notatbok, så føler jeg Himmelske Fader ønsker at vi skal ha disse åndelige opplevelsene så ofte som mulig.
Generalkonferanse har fått en spesiell plass i hjertet mitt opp gjennom tiden. Skriftene har kanskje større åndelig innflytelse i vårt liv enn noe annet. Det er lett å ta våre prestedømsledere for gitt noen ganger. Vi har en levende profet i dag, akkurat som vi leser om i skriftene! Det er mer og mer fantastisk jo mer man funderer over det. Hadde vi fått møte Nephi, Moroni eller en annen av våre "favoritt-profeter" fra Mormons bok eller Bibelen, hvordan ville vi forberedt oss? Hva ville vi ha spurt om?
Vår hjemmelærer oppmuntret oss til å virkelig forberede oss til generalkonferansen denne gangen, ved å sette av tid, og også lage oss noen mål. Vi snakket litt om forskjellen med å få med seg så mange som mulig av møtene på overføring den helgen konferansen er, og det å se møtene litt etter litt på PCen hjemme, med hverdagens forstyrrelser. Har du opplevd noen forskjell? For meg så betyr generalkonferanse åndelig lærdom, en tid til refleksjon over mitt eget liv og prioriteringer, men også at jeg får ett oppfrisket perspektiv på hva vi er en del av som medlemmer av Jesu Kristi kirke. Som regel så går vi derfra med en følelse av mer kjærlighet til oss selv og de rundt oss. Spesielt hjelpeforeningmøte, som er fra 16-17.30 på lørdag 6. oktober, er ofte fokusert på vår verdi som søstre i Himmelske Fader sitt rike. Vi har en og en halv time hvor en levende profet, apostler og andre ledere snakker kun til oss som kvinner! Vi kan kanskje ikke få stille de spørsmål personlig, men de gangene jeg har forberedt noen spørsmål eller problemstillinger jeg har i livet mitt, kanskje 3 punkter, så føler jeg virkelig at jeg har fått klarhet i de under konferansehelgen. Ofte er det eneste som skal til for personlig åpenbaring, at vi vet hvilke spørmål vi skal stille.
Vi har ett nytt hjelpeforeningpresidentskap også denne konferansen, så dette er en unik mulighet til å bli kjent med de og bli undervist og styrket av deres tro og talenter. Har dere noen gode erfaringer med hvordan vi kan få masse ut av konferansehelgen, så del de gjerne med oss. Ha en fantastisk "Åndelig fest" kjære søstre, vi er så glad i dere, og vet hvor hardt dere jobber. Dette er deres helg til å ta imot, få påfyll og lade batteriene deres!

mandag 6. august 2012

De små ting

vi håper alle har hatt en flott sommer! jeg har aldri vært noe glad i det at sommeren er på vei mot slutten, og at det er tid for den grå hverdagen igjen, men nå setter jeg mer og mer pris på rutiner. alt blir liksom litt enklere å forholde seg til.
de små ting er en setning som jeg har tenkt litt ekstra på i dag.
som mange andre kvinner liker jeg små pynteting rundt meg, og jeg flytter gjerne lysetestaker, telysholdere og bilder fra sted til sted rundt i leiligheten vår. plutselig finner jeg ut at noe passer spesielt fint sammen, eller at noe hører hjemme på ett bestemt sted.
hvis vi har en dårlig dag, er det merkelig hvor lite som skal til for at vi føler oss bedre. bare en liten forandring, som at vi har fått gått en tur, fått en klem eller spist ett godt måltid kan gjøre underverker. Min mor fortalte meg om sin bestemor som sa " hvis du er sinna, så er beste medisinen grønnsåpe og skurekosten".
Enten det den rent fysiske oppvasken som blir unnagjort, eller fin-polering på ett medmenneskelig forhold, så er det de små gleder som får oss gjennom dagen, og gir livet skjønnhet, lys og varme. det fikk meg til å tenke på ett skriftsted som blir brukt ofte, men som fortjener gjentakelse. Alma 37:6 forteller oss at "ved små og enkle ting vil store ting skje". jeg føler meg oppfordret til å finne ut hvilke små justeringer jeg kan gjøre for at hverdagen for meg og de rundt meg skal fortsette å bli bedre og litt lysere. her er også en link til en konferansetale som tar for seg dette emnet. http://www.lds.org/general-conference/1990/04/small-and-simple-things

fredag 29. juni 2012

TIL ALLE UNGE ENSLIGE VOKSNE!

Senteret for Unge Voksne er åpent som vanlig i hele sommer.
Hver mandag er det  hjemmeaften kl. 19:00
Hver søndag er det middag kl. 16:00, pris kr. 25,-, med hyggelig samvær etterpå.
Søster og bror Thurgood er ansvarlige for senteret. De er tilstede hver virkedag fra kl. 15:00 til 22:00 utenom onsdager. De er også tilstede på søndag ettermiddag. De håper på mye besøk fremover. Kom gjerne innom for å prate, få undervisning, lage mat, spille spill, osv. Ta gjerne med venner!
Misjonærene er på senteret hver morgen fra kl. 8:00 – 11:00 og ofte ellers også.
Jeg vil anbefale alle som har en facebook-profil å bli «venner» med «UEV Oslo stav» for å holde seg oppdatert med hva som skjer på senteret. Følg  med på Hjelpeforeningens facebook-side og blogg også.
Om det er noe dere lurer på så ta kontakt :

Bror og Søster Thurgood:                            Tlf: 47462884

Senteret for UEV:                                          Tlf: 22469040

Adresse:                                                            Welhavensgate 2, 0166 Oslo (rett ved Høyskolen)

E-postadresse:                                dcthurgood@gmail.com
Facebook:                                          UEV Oslo stav

                                                               Hjelpeforeningen i Oslo stav, Drammen stav og Den Norske  
Blogg                                                    Hjelpeforening.blogspot.com

Leder i UEV-rådet:                          Rebecca Isaksen, Tlf: 93072610 E-post: r.isaksen@live.com

Oslo Center for Young Adults

2012 Summer Activities

Date Activity Time Location


Friday – July 20 An Evening with Elder Jeffrey R. Holland – Video/Discussion “Orange Rolls” - Treat 7:00 p.m.  at the Center

July 23 - 28 “Festinord” in Copenhagen

Monday - July 30 Home Evening - Leroy 7:00 p.m. Center

Friday – August 3 “Pioneer Games”

“Dutch Oven Cobbler” - Treat 7:00 p.m. Vigelandsparken (Frogner Park)
Monday – August 6 Home Evening - Leroy 7:00 p.m. at the Center

Friday – August 10 “History of The Church of Jesus Christ

of Latter-day Saints in Norway” Ole Podhorny 7:00 p.m. at the Center

Monday – August 13 Home Evening - Leroy 7:00 p.m. at the Center

Friday – August 17 “Send into the Lives of Others”

Service Project 7:00 p.m. at theCenter

Monday – August 20 Home Evening - Leroy 7:00 p.m. at the Center

Friday – August 24 Dinner 6:00 p.m

Institute  7:00 p.m

Opening Social  at theCenter

HAR DU HUSKET Å MELDE DEG PÅ INSTITUTT ?

Meld deg på til hjelpeforeningspresidenten eller biskopen i menigheten din.
I år er det »Det Nye Testamente» som skal studeres. Kurset starter: FREDAG  24.AUGUST KL. 19:00.  Møt opp kl. 18:00 om du ønsker middag  (pris kr. 25,-). DANS ETTERPÅ! (Mer info kommer)
Har du spørsmål vedr. institutt ta kontakt med 
Kittel Heistø Kittelsen   Tlf: 95889012 E-post: kittelsenkh@ldschurch.org


Formidlet av

Hjelpeforeningen, Oslo stav

v/ Inger-Anne Amundsen, 1. rådgiver

torsdag 7. juni 2012

Vi er så takknemlig for alt arbeidet som har blitt gjort i hjelpeforeningen den siste tiden!  Spesiell stor takk til Pauline Isaksen, som ble avløst som 1. Rådgiver i hjelpeforeningen i Oslo Stav, og nå fortsetter å tjene meget flittig som hjelpeforeningspresidentinne i Oslo Menighet. Vi er også veldig takkenmlig for Mina Strand, som har lagt ned masse arbeid i denne nydelige bloggen vår.
Det nye hjelpeforeningspresidentskapet i Oslo Stav er altså Heidi Morell Andersen som presidentinne, Inger-Anne Amundsen som 1. Rådgiver og Mina Strand 2. Rådgiver. Janne Munthe sekretær.
I Drammen stav er Sissel Waal fra Drammen Menighet er nylig blitt kalt som hjelpeforeningspresidentinne. Det er kjempespennende, og vi er sikker på at du vil gjøre en flott jobb!
hennes rådgivere er Tone Løvstad fra Bergen og Lindy Andersen fra Stavanger.

Vi er her for dere, og vil veldig gjerne høre hvordan dere har det på godt og vondt, eller ideèr og forslag som kan styrke oss som søstre.

Vi har fått utdelt ett bokmerke med mål for søstrene i Oslo Stav 2012, som vi ønsker å dele med dere her også. Det er at: "hver søster skal føle og ha ett levende vitnesbyrd om at de selv og søstrene rundt seg er Guds døtre, at de er høyt elsket og er verdifulle.

Formål: Gjennom dette vil tempelbesøk og besøkende lærinne-arbeidet kunne øke, fordi de kan utvikle større kjærlighet for søstrene rundt seg."

Jeg ble en gang oppfordret til å be for å føle Himmelske Fader sin kjærlighet til meg. Det er kanskje ikke det vi tenker å be om så ofte. Vi føler kanskje at vi vet jo allerede at Han er glad i oss. Det er mange behov som vi skal dekkes i verden, og krav som stilles. Jeg opplevde at når jeg føler meg overveldet, så gir det å be denne bønnen en styrke som vi alle kan trenge i en travel hverdag. Det er sant som vi hører, at kjærlighet for andre, og ønske om å tjene dem, vokser ut ifra den kjærligheten vi føler Kristus har for oss.

mandag 2. april 2012

Historisk begivenhet for kirken i Norge!

Det er nå offisielt at det vil bli opprettet en ny stav i Norge. Etter mye arbeid og bønn, vil vi endelig få de velsignelsene dette vil medføre. Dette er et direkte resultat av at kirken i Norge går fremover, vi utvikler oss, vi vokser! For en utrolig velsignelse for medlemmene i Norge, og for en utrolig begivenhet vi har mulighet til å ta del i! Denne dagen vil bli husket fremover, og på denne dagen vil vi være pionerer av vår tid. Vi vil kunne ta del i oppholdelsen av et nytt stavspresidentskap og opprettelsen av en ny stav. Under følger invitasjonen, og jeg vil oppfordre alle som har muligheten til å delta om å komme. Dette blir bra!

 

OSLO STAV OG DEN NORSKE MISJON
 
inviterer alle medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i Norge og alle interesserte til konferansemøte

søndag 22. april 2012 kl. 11.00-13.00

i Oslo Kongressenter
Folkets Hus, Youngsgate 11, 0181 Oslo (ved Youngstorget). 

Eldste Erich W. Kopischke, områdepresident for
Europa vil presidere over konferansen. Han blir ledsaget av sin annenrådgiver, eldste José A. Teixeira. Begge er medlemmer av De sytti. 

Eldste Kopischke og eldste Teixeira har fått i oppdrag å organisere en Sions stav nummer 2 i Norge. Dette vil være en historisk begivenhet av største betydning for Kirken i Norge, og vi oppfordrer alle til å delta i denne begivenheten. 

Med vennlig hilsen 

Presidentskapet i Oslo stav 
Presidentskapet i Den norske misjon 
Presidentskapet i Stavanger distrikt

søndag 5. februar 2012

Døtre i mitt rike

I fjor fikk vi i Hjelpeforeningen en utrolig stor gave og ressurs, som jeg bare ønsker å reklamere litt for. Vi er utrolig velsignet ved å kunne tilhører en av verdens største organisasjoner for kvinner. Vi tilhører et nettverk så stort, og så fullt av gode, talentfulle, sterke kvinner som tror på det samme og har de samme verdiene. Likevel er vi alle så ulike. Men vi har en ting felles (blant annet) - evangeliet. Og vi deler også denne arven vi har fått av kvinner som har gått før oss. Inspirerte kvinner, som har bygget opp denne organisasjonen vi tilhører.

Nå har vi fått en opptegnelse over mye av det som har blitt gjort av våre søstre før oss. Vi har fått en vakker bok full av historier, bilder, minner og oppmuntringer, som kan være til stor hjelp for vår forståelse av Hjelpeforeningens hensikt og arbeid, og som også kan være til stor hjelp for vår egen åndelige oppbyggelse. Jeg kjenner sterke, gode følelser blusser opp i meg bare jeg sitter med denne boken i fanget og skriver om den her. Tenk så heldige vi er! Tenk på hva vi virkelig får ta del i. Vi får lov til å tilhøre en organisasjon for Guds døtre, og vi får lov til å ta vare på den arven vi har fått og bringe den videre til både våre barn og til dem som ikke har mottatt denne arven enda.

Jeg har ikke lest boken fra perm til perm enda, men jeg har virkelig følt ånden bekrefte for meg at den er en inspirert bok når jeg har lest i den. Den er et flott tilskudd til oss nå i disse dager, hvor vi får nok av impulser som ikke er gode for oss fra alle steder i verden. "Døtre i mitt rike" kan virkelig være et fristed for oss, en liten oase av godt i en travel hverdag. Jeg håper alle har fått mulighet til å motta denne boken, og hvis ikke oppfordrer jeg dere til å ta kontakt med bibliotekaren i menigheten/grenen.

"Sannelig sier jeg deg, alle som mottar mitt evangelium, er sønner og døtre i mitt rike."
Lære og pakter 25:1

fredag 20. januar 2012

Besøkende lærerinner

For å inspirere alle besøkende lærerinner litt, så ville jeg dele denne videosnutten med dere. :) Håper dere liker den.


Det finnes masse ressurser for oss søstrene på internett. På kirkens hovedside ligger det mye spennende. Her er hovedsiden for Hjelpeforeningen, her er siden for besøkende lærerinner, og på denne siden ligger det masse fint opplæringsmateriell hvor man får se videosnutter av presidentskapet for Hjelpeforeningen på generalplan. Det finnes jo ikke noen bedre å få opplæring av. :) Den siste linken jeg vil dele i kveld er til siden som heter "What you want to know about visiting teaching?". Den tar opp ti aktuelle temaer angående besøkende lærerinner, som jeg virkelig anbefaler å lese. Dette er et viktig arbeid. La oss styrke og hjelpe hverandre til å kunne være Herrens hender og føtter.