Home

søndag 5. februar 2012

Døtre i mitt rike

I fjor fikk vi i Hjelpeforeningen en utrolig stor gave og ressurs, som jeg bare ønsker å reklamere litt for. Vi er utrolig velsignet ved å kunne tilhører en av verdens største organisasjoner for kvinner. Vi tilhører et nettverk så stort, og så fullt av gode, talentfulle, sterke kvinner som tror på det samme og har de samme verdiene. Likevel er vi alle så ulike. Men vi har en ting felles (blant annet) - evangeliet. Og vi deler også denne arven vi har fått av kvinner som har gått før oss. Inspirerte kvinner, som har bygget opp denne organisasjonen vi tilhører.

Nå har vi fått en opptegnelse over mye av det som har blitt gjort av våre søstre før oss. Vi har fått en vakker bok full av historier, bilder, minner og oppmuntringer, som kan være til stor hjelp for vår forståelse av Hjelpeforeningens hensikt og arbeid, og som også kan være til stor hjelp for vår egen åndelige oppbyggelse. Jeg kjenner sterke, gode følelser blusser opp i meg bare jeg sitter med denne boken i fanget og skriver om den her. Tenk så heldige vi er! Tenk på hva vi virkelig får ta del i. Vi får lov til å tilhøre en organisasjon for Guds døtre, og vi får lov til å ta vare på den arven vi har fått og bringe den videre til både våre barn og til dem som ikke har mottatt denne arven enda.

Jeg har ikke lest boken fra perm til perm enda, men jeg har virkelig følt ånden bekrefte for meg at den er en inspirert bok når jeg har lest i den. Den er et flott tilskudd til oss nå i disse dager, hvor vi får nok av impulser som ikke er gode for oss fra alle steder i verden. "Døtre i mitt rike" kan virkelig være et fristed for oss, en liten oase av godt i en travel hverdag. Jeg håper alle har fått mulighet til å motta denne boken, og hvis ikke oppfordrer jeg dere til å ta kontakt med bibliotekaren i menigheten/grenen.

"Sannelig sier jeg deg, alle som mottar mitt evangelium, er sønner og døtre i mitt rike."
Lære og pakter 25:1