Home

fredag 16. november 2012


LEKSJONSPLAN 2013 FOR ENHETER I OSLO STAV
Selvstudium Hjelpeforeningen og Det Melkisedekske prestedømmet

Dato
Leksjon
Januar      6
Emne fastsettes av EQ-pres./HP-gr.l./Hjelpefor. pres.skap i enheten
13
Innledning, Historisk sammendrag, Lorenzo Snows liv og virke, kapittel 1: Lær ved tro
20
Kapittel 2: Dåp og Den Hellige Ånds gave
27
Tema: Emne hentet fra generalkonferansen oktober 2012


Februar    3
Emne fastsettes av EQ-pres./HP-gr.l./Hjelpefor. pres.skap i enheten
10
Kapittel 3: Vi må omvende oss hele livet….
17
Kapittel 4: Styrket ved Den hellige ånds kraft
24
Tema: Emne hentet fra generalkonferansen oktober 2012
Mars        3
Emne fastsettes av EQ-pres./HP-gr.l./Hjelpefor. pres.skap i enheten
10
Kapittel 5: De trofastes strålende fremtid
17
Kapittel 6: Bli fullkommen for Herren: ”Bedre og bedre dag for dag”
24
Tema: Emne hentet fra generalkonferansen oktober 2012
April        7
Generalkonferanse
14
Kapittel 7: Trofasthet i prøvelser…
21
Kapittel 8: ”Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte!”
28

Tema: Emne hentet fra generalkonferansen oktober 2012
Mai          5
Emne fastsettes av EQ-pres./HP-gr.l./Hjelpefor. pres.skap i enheten
12
Kapittel 9: Hellige familieforhold
19
Kapittel 10: ”Kom til templene”
26
Tema: Emne hentet fra generalkonferansen oktober 2012


Juni          2
Emne fastsettes av EQ-pres./HP-gr.l./Hjelpefor. pres.skap i enheten
9
Kapittel 11: ”Jeg søker ikke min vilje…”
16
Stavskonferanse  
23
30
Tema: Emne hentet fra generalkonferansen april 2013
Emne fastsettes av biskopsråd/grenspresidentskap
Juli           7
Emne fastsettes av EQ-pres./HP-gr.l./Hjelpefor. pres.skap i enheten
14
Kapittel 13: Hjelpeforeningen – Sann nestekjærlighet og ren religion  
21
Kapittel 14: ”For Gud er alt mulig”
28
Tema: Emne hentet fra generalkonferansen april 2013

Emne fastsettes av biskopsråd/grenspresidentskap
August     4
Emne fastsettes av EQ-pres./HP-gr.l./Hjelpefor. pres.skap i enheten
11
Kapittel 15: Trofast og energisk i tjeneste i Guds rike
18
Kapittel 16: ”Så vi kan bli ett”
25
Tema: Emne hentet fra generalkonferansen april 2013
September   1
Emne fastsettes av EQ-pres./HP-gr.l./Hjelpefor. pres.skap i enheten
8
Kapittel 17: Prestedømme – ”For den menneskelige families frelse”
15
Kapittel 18: Lederskap i Kirken og uselvisk tjeneste
22
29
Tema: Emne hentet fra generalkonferansen april 2013
Emne fastsettes av biskopsråd/grenspresidentskap
Oktober     6
Generalkonferanse
13
Kapittel 19: Misjonærarbeid
20
Stavskonferanse
27
Tema: Emne hentet fra generalkonferansen april 2013


November   3
Emne fastsettes av EQ-pres./HP-gr.l./Hjelpefor. pres.skap i enheten
10
Kapittel 21: Vi skulle elske Gud mer enn vi elsker verden
17
Kapittel 22: Gjør godt mot andre
24
Tema: Emne hentet fra generalkonferansen april 2013
Desember    1
Emne fastsettes av EQ-pres./HP-gr.l./Hjelpefor. pres.skap i enheten
8
Kapittel 23: Profeten Joseph Smith
15
Kapittel 24: Betraktninger over Jesu Kristi misjon
22
29
Tema: Emne hentet fra generalkonferansen oktober 2013
Emne fastsettes av biskopsråd/grenspresidentskap
2. og 3. søndager i mnd: Læresetninger fra Kirkens presidenter Lorenzo Snow 

torsdag 8. november 2012


1 For enheter nær Oslo
Vi har besluttet å utsette visningen av årets siste andakt for unge voksne fra søndag 11. november til søndag 18. november fordi så mange unge voksne er på arrangementet Soulnite i Sverige denne helgen.

Andakten med Biskop Gérald Caussé i Det presiderende biskoprsråd vises på Instituttet i Oslo kl. 17:00 søndag 18. november. Middag i regi av unge voksne i Oslo menighet serveres mot betaling rett før dette, fra kl. 16:00. Det blir en enkel servering av forfriskninger i forbindelse med andakten.

http://www.lds.org/bc/content/ldsorg/home/ces-devotional-causse.jpg
Tittelen er: ”We are the Architects of Our Own Happiness”

2 For enheter langt unna Oslo
For enheter langt unna Oslo anbefaler vi at det arrangeres en egen samling med lokale unge voksne (gifte og ugifte) der denne andakten vises, enten i møtehuset eller f.eks. hjemme hos et medlem av Eldstenes quorum, Hjelpeforeningen eller hos ekteparet med ansvar for å ta ektra godt vare på unge voksne, der et slikt er kalt. Andakten kan sees ved hjelp av denne lenken: http://www.lds.org/broadcasts/archive/ces-devotionals/2012/01?lang=eng . (Om et par uker vil den også være tilgjengelig fra samme side på norsk ved å velge ”språk: norsk”.)

Disse andaktene er en viktig måte Kirken rekker ut en hånd til akkurat denne aldersgruppen.

onsdag 7. november 2012

Leksjonsplan for 4. søndag fremover


Forslag til temaer for 4.søndag i Hjelpeforeningen og Det melkisedekske prestedømme
November 2012 – mai 2013

Talene er hentet fra generalkonferansen oktober 2012 (Liahona november 2012)

Det er opp til læreren om han/ hun ønsker å undervise fra kun hovedkilden eller om han/ hun også ønsker å benytte tilleggskildene.

November 2012
Tema: Det første og største bud
Hovedkilde
Det første og største bud
Eldste Jeffery R. Holland
Tilleggskilder
Vær en mer kristen kristen
Eldste Robert D. Hales
Desember 2012
Tema: Fokus på det som betyr mest
Hovedkilde
Om anger og forsetter
President Dieter F. Uchtdorf
Tilleggskilder

Januar 2013
Tema: Vårt potensial
Hovedkilde
Se andre slik de kan bli
President Thomas S. Monson
Tilleggskilder
Hjelp dem å sikte høyt
President Henry B. Eyring

Februar 2013
Tema: Omvendt til Herren
Hovedkilde
Har dere denne følelsen nå?
Av eldste Quentin L. Cook
Tilleggskilder
Omvendt til Herren
Eldste David A. Bednar

Mars 2013
Tema: Tro gjennom prøvelser
Hovedkilde
Deres prøvede tro
Eldste Neil A. Andersen


April 2013
Tema: Arbeide ivrig for Herrens sak
Hovedkilde
Arbeid ivrig
Eldste M Russel Ballard
Tilleggskilder
Først iaktta, så tjene
Først iaktta, så tjene

Mai 2013
Tema: Holde seg nær til Herren og søke hans vilje i alle ting
Hovedkilde
Hvor er tronhimmelen?
President Henry B. Eyring