Home

mandag 21. april 2014

"Når i er i eders medmenneskers tjeneste.."

De fleste av oss husker Frelserens lære, om at når vi tjener andre, så tjener vi Ham. Det har vært rørende å se hvor mange av dere trofaste og Kristus lignende søstre som har brukt av deres tid, ressurser og talenter for å delta på vårt "eyez4zimbabwe" prosjekt. Vi håper dere har følt Ånden, og fått oppleve litt av det enormt store fellesskapet dere er en en del av i dette arbeidet. Vi hadde en Quiz på Hjelpeforeningens fødselsdag i Moss, hvor vi ble minnet om at kirken er med på å drive flere prosjekter på verdensbasis som skal hjelpe folk å bli mer selvhjulpne på lang sikt, alt fra å skaffe rent vant, til vaksiner, rullestoler og undervisning for å ta hånd om nyfødte. Dette er i tillegg til utallige lokale prosjekter også.
Eyez4zimbawe er ett enestående eksempel på ett slikt tjenesteprosjekt som bare fortsetter å vokse og vokse. Dette er tre ressurssterke og flotte golfdamer som bruker enormt med tid og krefter i sin travle turnerings-hverdag til å tjene Guds barn i Zimbabwe. Vi er så heldig at de kommer hele veien til oss på Romerike den 13. mai for å dele av sin iver, glød og erfaring med oss. Vi i presidentskapet var så heldig å få oppleve litt av den Ånden de har med seg når vi planla dette prosjektet i høst, og det er helt ubeskrivelig å lytte til deres erfaring, og få del i noen av de utallige livene som de har vært med på å forandre. Ting vi tar forgitt gjør hverdagen til en totalt ny opplevelse for disse menneskene.
Disse damene hjelper oss med frakt og distribuering av alt som dere har jobbet så hardt for å samle inn og lage. Nok en gang takk alle sammen! Vi gleder oss til en heidundrende feiring av suksessen som dette tjenesteprosjektet har vært!
Om du vil vite mer om Eyez4zimbabwe, så ta gjerne en titt her: http://eyes4zimbabwe.org/began/

torsdag 2. januar 2014

Ny begynnelse


Håper alle har hatt en flott høytid, og ikke minst ett fantastisk år med mye latter og glede. Jeg er så glad i Frelserens formaning om å være ved godt mot!
Vi vil introdusere Hjelpeforeningens mål for 2014, som er:

"Jeg vil fylle olje på lampen min og være rede når Herren kommer."

Hvem ønsker du Frelseren skal finne i deg når Han kommer? Oslo skal ha en lekse som handler om dette allerede nå på søndag. Vår president søster Morrell Andersen skal holde denne. Kanskje flere menigheter ønsker å vie en hel lekse til dette? Eller hva med en hjemmeaften? Dette er ett mål som åpner for mange mulige delmål du kan sette for deg, sammen med ektefelle, eller til og med som en familie. Hva vi individuelt kan gjøre for å fylle på vår åndelige lampe er veldig forskjellig. Du og Herren vet best, men vi kan nok alle finne noe.

Når jeg var i Unge kvinner satte jeg alltid veldig pris på kvelden som ble kalt "ny begynnelse." Det var et program som ofte bestod av at tema for året som var ble oppsummert, og/eller det nye ble introdusert. Fokus var på unge kvinners verdinormer: tro, guddommelige egenskaper, egenverd, kunnskap, valg -og ansvarsbevissthet, gode gjerninger, integritet og dyd. Jeg har bare blitt mer og mer glad i disse, og ser i større grad behovet for å utvikle de alle i dagens verden. Ikke bare i ungdomsårene, men også for oss i hjelpeforeningen. Eller hva med å titte på "Kristus lignende egenskaper" kapittelet i Forkynn mitt evangelium? Kanskje du kan bruke en av de som idè for hvilke mål du vil sette deg for 2014? Om du ikke har gjort det allerede. Jeg håper også du vil ta deg tid til å feire alt du har utrettet og alle de områdene du har vokst på i 2013, for der er det garantert mye vakkert å finne!