Home

torsdag 2. januar 2014

Ny begynnelse


Håper alle har hatt en flott høytid, og ikke minst ett fantastisk år med mye latter og glede. Jeg er så glad i Frelserens formaning om å være ved godt mot!
Vi vil introdusere Hjelpeforeningens mål for 2014, som er:

"Jeg vil fylle olje på lampen min og være rede når Herren kommer."

Hvem ønsker du Frelseren skal finne i deg når Han kommer? Oslo skal ha en lekse som handler om dette allerede nå på søndag. Vår president søster Morrell Andersen skal holde denne. Kanskje flere menigheter ønsker å vie en hel lekse til dette? Eller hva med en hjemmeaften? Dette er ett mål som åpner for mange mulige delmål du kan sette for deg, sammen med ektefelle, eller til og med som en familie. Hva vi individuelt kan gjøre for å fylle på vår åndelige lampe er veldig forskjellig. Du og Herren vet best, men vi kan nok alle finne noe.

Når jeg var i Unge kvinner satte jeg alltid veldig pris på kvelden som ble kalt "ny begynnelse." Det var et program som ofte bestod av at tema for året som var ble oppsummert, og/eller det nye ble introdusert. Fokus var på unge kvinners verdinormer: tro, guddommelige egenskaper, egenverd, kunnskap, valg -og ansvarsbevissthet, gode gjerninger, integritet og dyd. Jeg har bare blitt mer og mer glad i disse, og ser i større grad behovet for å utvikle de alle i dagens verden. Ikke bare i ungdomsårene, men også for oss i hjelpeforeningen. Eller hva med å titte på "Kristus lignende egenskaper" kapittelet i Forkynn mitt evangelium? Kanskje du kan bruke en av de som idè for hvilke mål du vil sette deg for 2014? Om du ikke har gjort det allerede. Jeg håper også du vil ta deg tid til å feire alt du har utrettet og alle de områdene du har vokst på i 2013, for der er det garantert mye vakkert å finne!


0 Comments:

Legg inn en kommentar