Home

lørdag 1. juni 2013

Gledelig Stavskonferanse!

Kjære søstre! 

Konferansetid er alltid en stor begivenhet, men som de fleste av dere kanskje har hørt så blir konferansen nå 8.-9. juni meget spesiell og begivenhetsrik! Det er overføring på søndagen for flere staver, slik vi har hatt noen ganger tidligere. Men helt nytt og unikt er at President Monson kommer til Stockholm og skal presidere på møtet, og tale til oss. Jeg har vokst opp med å høre hvor flott og minneverdig det var for mamma og pappa å være tilstede når han innviet Stockholm tempel for mange år siden. Kanskje flere som husker det? Hva med å ta denne uken til å forberede oss litt ekstra, og kanskje skrive ned vårt vitnesbyrd om vår profet og gjennopprettelsen, eller dele det med familien vår på hjemaften? Hvordan føler du at det å ha en profet som ett spesielt vitne hjelper deg å komme nærmere Kristus? 
Juni er også en spesiell invitasjonsmåned, med fokus på å ta med besøkende eller de som ikke kommer så ofte i kirken til nadverdsmøte. Den kommende helgen er en flott måte å bli styrket og inspirert til en ekstra festlig, Åndelig måned! Håper dere alle nyter lengre og mildere sommerkvelder!

Forslag til temaer for 4.søndag i Hjelpeforeningen og Det melkisedekske prestedømme
juni 2013 – november 2013

Talene er hentet fra generalkonferansen april 2013 (Liahona mai 2013)

Det er opp til læreren om han/ hun ønsker å undervise fra kun hovedkilden eller om han/ hun også ønsker å benytte tilleggskildene.

 Juni
Vi tror at vi må være kyske
Av eldste David A. Bednar
 Juli
Lydighet gir velsignelser
Av president Thomas S. Monson
 August
Frelseren ønsker å tilgi
Av eldste Craig A. Cardon
 September
For fred i hjemmet
Av eldste Richard G. Scott
 og
 Ekteskap: Se og lær
Av eldste L. Whitney Clayton
 Oktober
“Herre, jeg tror!”
Av eldste Jeffrey R. Holland  watch
 November
Fire titler (Denne er spesielt til prestedømsbærerene)
Av president Dieter F. Uchtdorf  watch
 Og/eller
 Din storartede reise hjem (Fra UK møte, kan gjerne brukes av søstrene)

Av president Dieter F. Uchtdorf  watch