Home

lørdag 1. juni 2013

Forslag til temaer for 4.søndag i Hjelpeforeningen og Det melkisedekske prestedømme
juni 2013 – november 2013

Talene er hentet fra generalkonferansen april 2013 (Liahona mai 2013)

Det er opp til læreren om han/ hun ønsker å undervise fra kun hovedkilden eller om han/ hun også ønsker å benytte tilleggskildene.

 Juni
Vi tror at vi må være kyske
Av eldste David A. Bednar
 Juli
Lydighet gir velsignelser
Av president Thomas S. Monson
 August
Frelseren ønsker å tilgi
Av eldste Craig A. Cardon
 September
For fred i hjemmet
Av eldste Richard G. Scott
 og
 Ekteskap: Se og lær
Av eldste L. Whitney Clayton
 Oktober
“Herre, jeg tror!”
Av eldste Jeffrey R. Holland  watch
 November
Fire titler (Denne er spesielt til prestedømsbærerene)
Av president Dieter F. Uchtdorf  watch
 Og/eller
 Din storartede reise hjem (Fra UK møte, kan gjerne brukes av søstrene)

Av president Dieter F. Uchtdorf  watch

0 Comments:

Legg inn en kommentar