Home

onsdag 30. november 2011

Menighetsblogg

På min nettvandring her om dagen havnet jeg plutselig på den ganske så nyoppstartede bloggen til Drammen menighet. Jeg har bare lyst til å reklamere litt for den, for jeg synes det var en kjempeidé. Dette er så klart ikke noe alle må, skal eller burde gjøre, men det er et tips til hvordan man kan inkludere de som kanskje ikke kommer seg i kirken så ofte av ulike grunner. Man kan få ut informasjon på en helt annen måte. Den er inspirerende og veldig fin. Ta en titt, da vel!

Hjelpeforeningen i Drammen

torsdag 24. november 2011

Takknemlighet

I dag feires det Thanksgiving i USA. En høytid som har sitt utspring fra en tradisjon som europeerne bragte med seg til Amerika, og som de opprinnelige amerikanerne hadde felles med europeerne. Denne tradisjonen gikk ut på å holde en fest etter innhøstingen, for å takke for en god sesong på marken. Hvert år feires dette fortsatt både i USA og Canada.

Selv om vi ikke har en tradisjon for å feire denne høytiden i Norge, så ønsker jeg likevel å komme med noen tanker angående den i dag, samt noen oppfordringer. Jeg synes ideen om å vie en hel høytid til takknemlighet er en flott ting. Men enda viktigere er det å vise dette i hverdagen.

Jeg er ikke alltid like glad i høsten. Den er mørk, lang og dyster. Men i år har jeg bestemt meg for å gjøre det lysere på så mange måter jeg klarer. Lysere fysisk med levende lys, men det som har hjulpet meg i år er at jeg satte meg som mål å finne en ting jeg er takknemlig for hver dag i november. Vi har så utrolig mye i livene våre å være takknemlig for, og det er lett å ta mye for gitt. Ved å fokusere på de gode tingene har jeg også oppdaget at det er lettere å holde motet oppe når det mørkner både fysisk og åndelig.

"Og den som mottar alle ting med takknemlighet, skal bli forherliget, og jordiske ting skal han få i tillegg, ja, ett hundrefold, ja, mer."
L&P 78:19

Jeg ble oppfordret i Unge Kvinner en gang om å vie en hel bønn om dagen kun til takknemlighet. Ikke å be om noe den ene gangen, men kun takke. Jeg ønsker å oppfordre alle til å tenke over hvordan vi kan vise takknemlighet både til vår Himmelse Fader og til hverandre, og selv om vi ikke feirer Thanksgiving som tradisjon her i Norge, så kan vi kanskje la det bli en tid til ettertanke?