Home

torsdag 24. november 2011

Takknemlighet

I dag feires det Thanksgiving i USA. En høytid som har sitt utspring fra en tradisjon som europeerne bragte med seg til Amerika, og som de opprinnelige amerikanerne hadde felles med europeerne. Denne tradisjonen gikk ut på å holde en fest etter innhøstingen, for å takke for en god sesong på marken. Hvert år feires dette fortsatt både i USA og Canada.

Selv om vi ikke har en tradisjon for å feire denne høytiden i Norge, så ønsker jeg likevel å komme med noen tanker angående den i dag, samt noen oppfordringer. Jeg synes ideen om å vie en hel høytid til takknemlighet er en flott ting. Men enda viktigere er det å vise dette i hverdagen.

Jeg er ikke alltid like glad i høsten. Den er mørk, lang og dyster. Men i år har jeg bestemt meg for å gjøre det lysere på så mange måter jeg klarer. Lysere fysisk med levende lys, men det som har hjulpet meg i år er at jeg satte meg som mål å finne en ting jeg er takknemlig for hver dag i november. Vi har så utrolig mye i livene våre å være takknemlig for, og det er lett å ta mye for gitt. Ved å fokusere på de gode tingene har jeg også oppdaget at det er lettere å holde motet oppe når det mørkner både fysisk og åndelig.

"Og den som mottar alle ting med takknemlighet, skal bli forherliget, og jordiske ting skal han få i tillegg, ja, ett hundrefold, ja, mer."
L&P 78:19

Jeg ble oppfordret i Unge Kvinner en gang om å vie en hel bønn om dagen kun til takknemlighet. Ikke å be om noe den ene gangen, men kun takke. Jeg ønsker å oppfordre alle til å tenke over hvordan vi kan vise takknemlighet både til vår Himmelse Fader og til hverandre, og selv om vi ikke feirer Thanksgiving som tradisjon her i Norge, så kan vi kanskje la det bli en tid til ettertanke?

0 Comments:

Legg inn en kommentar