Home

fredag 16. november 2012


LEKSJONSPLAN 2013 FOR ENHETER I OSLO STAV
Selvstudium Hjelpeforeningen og Det Melkisedekske prestedømmet

Dato
Leksjon
Januar      6
Emne fastsettes av EQ-pres./HP-gr.l./Hjelpefor. pres.skap i enheten
13
Innledning, Historisk sammendrag, Lorenzo Snows liv og virke, kapittel 1: Lær ved tro
20
Kapittel 2: Dåp og Den Hellige Ånds gave
27
Tema: Emne hentet fra generalkonferansen oktober 2012


Februar    3
Emne fastsettes av EQ-pres./HP-gr.l./Hjelpefor. pres.skap i enheten
10
Kapittel 3: Vi må omvende oss hele livet….
17
Kapittel 4: Styrket ved Den hellige ånds kraft
24
Tema: Emne hentet fra generalkonferansen oktober 2012
Mars        3
Emne fastsettes av EQ-pres./HP-gr.l./Hjelpefor. pres.skap i enheten
10
Kapittel 5: De trofastes strålende fremtid
17
Kapittel 6: Bli fullkommen for Herren: ”Bedre og bedre dag for dag”
24
Tema: Emne hentet fra generalkonferansen oktober 2012
April        7
Generalkonferanse
14
Kapittel 7: Trofasthet i prøvelser…
21
Kapittel 8: ”Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte!”
28

Tema: Emne hentet fra generalkonferansen oktober 2012
Mai          5
Emne fastsettes av EQ-pres./HP-gr.l./Hjelpefor. pres.skap i enheten
12
Kapittel 9: Hellige familieforhold
19
Kapittel 10: ”Kom til templene”
26
Tema: Emne hentet fra generalkonferansen oktober 2012


Juni          2
Emne fastsettes av EQ-pres./HP-gr.l./Hjelpefor. pres.skap i enheten
9
Kapittel 11: ”Jeg søker ikke min vilje…”
16
Stavskonferanse  
23
30
Tema: Emne hentet fra generalkonferansen april 2013
Emne fastsettes av biskopsråd/grenspresidentskap
Juli           7
Emne fastsettes av EQ-pres./HP-gr.l./Hjelpefor. pres.skap i enheten
14
Kapittel 13: Hjelpeforeningen – Sann nestekjærlighet og ren religion  
21
Kapittel 14: ”For Gud er alt mulig”
28
Tema: Emne hentet fra generalkonferansen april 2013

Emne fastsettes av biskopsråd/grenspresidentskap
August     4
Emne fastsettes av EQ-pres./HP-gr.l./Hjelpefor. pres.skap i enheten
11
Kapittel 15: Trofast og energisk i tjeneste i Guds rike
18
Kapittel 16: ”Så vi kan bli ett”
25
Tema: Emne hentet fra generalkonferansen april 2013
September   1
Emne fastsettes av EQ-pres./HP-gr.l./Hjelpefor. pres.skap i enheten
8
Kapittel 17: Prestedømme – ”For den menneskelige families frelse”
15
Kapittel 18: Lederskap i Kirken og uselvisk tjeneste
22
29
Tema: Emne hentet fra generalkonferansen april 2013
Emne fastsettes av biskopsråd/grenspresidentskap
Oktober     6
Generalkonferanse
13
Kapittel 19: Misjonærarbeid
20
Stavskonferanse
27
Tema: Emne hentet fra generalkonferansen april 2013


November   3
Emne fastsettes av EQ-pres./HP-gr.l./Hjelpefor. pres.skap i enheten
10
Kapittel 21: Vi skulle elske Gud mer enn vi elsker verden
17
Kapittel 22: Gjør godt mot andre
24
Tema: Emne hentet fra generalkonferansen april 2013
Desember    1
Emne fastsettes av EQ-pres./HP-gr.l./Hjelpefor. pres.skap i enheten
8
Kapittel 23: Profeten Joseph Smith
15
Kapittel 24: Betraktninger over Jesu Kristi misjon
22
29
Tema: Emne hentet fra generalkonferansen oktober 2013
Emne fastsettes av biskopsråd/grenspresidentskap
2. og 3. søndager i mnd: Læresetninger fra Kirkens presidenter Lorenzo Snow 

0 Comments:

Legg inn en kommentar