Home

onsdag 7. november 2012

Leksjonsplan for 4. søndag fremover


Forslag til temaer for 4.søndag i Hjelpeforeningen og Det melkisedekske prestedømme
November 2012 – mai 2013

Talene er hentet fra generalkonferansen oktober 2012 (Liahona november 2012)

Det er opp til læreren om han/ hun ønsker å undervise fra kun hovedkilden eller om han/ hun også ønsker å benytte tilleggskildene.

November 2012
Tema: Det første og største bud
Hovedkilde
Det første og største bud
Eldste Jeffery R. Holland
Tilleggskilder
Vær en mer kristen kristen
Eldste Robert D. Hales
Desember 2012
Tema: Fokus på det som betyr mest
Hovedkilde
Om anger og forsetter
President Dieter F. Uchtdorf
Tilleggskilder

Januar 2013
Tema: Vårt potensial
Hovedkilde
Se andre slik de kan bli
President Thomas S. Monson
Tilleggskilder
Hjelp dem å sikte høyt
President Henry B. Eyring

Februar 2013
Tema: Omvendt til Herren
Hovedkilde
Har dere denne følelsen nå?
Av eldste Quentin L. Cook
Tilleggskilder
Omvendt til Herren
Eldste David A. Bednar

Mars 2013
Tema: Tro gjennom prøvelser
Hovedkilde
Deres prøvede tro
Eldste Neil A. Andersen


April 2013
Tema: Arbeide ivrig for Herrens sak
Hovedkilde
Arbeid ivrig
Eldste M Russel Ballard
Tilleggskilder
Først iaktta, så tjene
Først iaktta, så tjene

Mai 2013
Tema: Holde seg nær til Herren og søke hans vilje i alle ting
Hovedkilde
Hvor er tronhimmelen?
President Henry B. Eyring

0 Comments:

Legg inn en kommentar