Home

onsdag 31. august 2011

Hjelpeforeningens historie

I denne månedens Liahona har Julie B. Beck skrevet en artikkel om hjelpeforeningens historie. Jeg synes den passet så bra til åpningen av denne bloggen. Vi ønsker at søstrene i Norge skal kunne oppløfte hverandre, styrke hverandre og oppmuntre hverandre. Det er så mange flotte søstre rundt omkring her, men vi bor så spredt. Vi trenger hverandre. Vi trenger å ha noen likesinnede som deler våre ideer og vår tro.

Vår kloke, kjærlige Fader visste at vi kvinner trenger hverandre. Det er ingen som klarer å trykke seg selv så utrolig langt ned, men som samtidig klarer å løfte andre mennesker opp så godt som vi kvinner gjør. Hvis vi står sammen kan vi klare de utroligste ting. Og derfor organiserte Faderen hjelpeforeningen på jorden, for at vi skulle få hjelp til å kunne støtte hverandre på en god måte.

Vi er Guds døtre. Vi har uvurderlige evner. Hjelpeforeningens organisasjon hjelper oss å nå vårt potensiale. Jeg vil oppfordre alle til å lese Julie B. Becks artikkel i denne månedens Liahona. Og hvis du ikke har Liahona, kan du trykke her.

0 Comments:

Legg inn en kommentar